Verdensmål

Fra verdensmål- Til hverdagsmål

FRA VERDENSMÅL- TIL HVERDAGSMÅL


Topvirk bakker op om FNs 17 verdensmål – og 5 af dem arbejder vi særligt aktivt for i hverdagen.


Mål 3: Sundhed og trivsel:
Glade og sunde medarbejdere er et vigtigt fokuspunkt for TOPVIRK, og vi stræber efter at være en rummelig arbejdsplads med højst mulig grad af trivsel blandt gode kolleger. Vi har indrettet et motionsrum til fri afbenyttelse for medarbejderne. En stor del af medarbejderne har fysiske og psykiske udfordringer hvor motion og bevægelse har stor betydning og vi tilskynder til træning, motion og sund levevis.

Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst:
Verdensmål 8 handler om fuld beskæftigelse og anstændige job til alle, hvilket er udgangspunktet for vores virksomhed. Vi tror nemlig på, at mennesker med funktionsnedsættelser har lige så gode ressourcer som folk uden. Derfor er ca. 80 % af vores egne medarbejdere dygtige folk i fleksjob, og vi ser dagligt, hvordan de udvikler både vores arbejdsplads og sig selv i jobbet. Vi arbejder dertil engageret på at åbne døre til mange flere fleksjob ude på andre virksomheder.

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion:
At naturens ressourcer skal håndteres på en bæredygtig måde, er en selvfølgelighed for os; både i forhold til at udvise ansvar og ved at fokusere aktivt og kontinuerligt på måder, der miljømæssigt optimerer vores eget forbrug og produktion.
Vi arbejder med genanvendelse/re-cycling af forskellige produkter og materialer, samt produktion med restprodukter fra andre virksomheder.
Vi bruger også lavenergibelysning og sparer generelt på strøm, varme og vand.

Fokus på affaldssortering og genanvendelse.

Mål 15: Livet på land:

TOPVIRK har fokus på at give natur og biodiversitet bedre vilkår. Vi har udlagt en del af TOPVIRKs udeareal til natur/vilde blomster for at fremme biodiversitet og insekternes bestøvning.

Mål 17: Partnerskaber for handling:
Ingen kan stå alene – og vi er derfor meget glade for vores kreative partnerskaber med andre socialt ansvarlige virksomheder og organisationer. Sammen kan vi nemlig være med til at skabe så mange fleksjob som muligt. Vi samarbejder både med andre socialøkonomiske virksomheder og med en lang række små og mellemstore lokale virksomheder, som køber ydelser hos os i et gensidigt og værdiskabende partnerskab.

FÅ ET UFORPLIGTENDE

TILBUD NU

MISSION & VISION

Topvirks Mission

Det er vores mission at skabe arbejdspladser til mennesker med behov for ansættelse på særlige vilkår.


Vores mission søger vi opnået ved at drive forskellige former for erhvervsvirksomhed, herunder uddannelses- og udviklingskurser og afklaringsforløb.


Vi arbejder ligeledes på at fremskaffe og synliggøre muligheder for målgruppen.

Topvirks Vision

Vores overordnede vision er at skabe en samfundsmæssig bæredygtig, socialøkonomisk virksomhed, der kan drives uden væsentlig offentlig støtte.


Vi ønsker samtidig, at TOPVIRK er det første, arbejdsmarkedets parter i området tænker på, når der tales om det rummelige arbejdsmarked.


OM TOPVIRK

Værdi på bundlinjen - og social ansvarlighed for din virksomhed

Topvirk er en socialøkonomisk virksomhed, der bl.a. beskæftiger mennesker, der er bevilget et fleksjob. Så når du bruger Topvirk, er du socialt ansvarlig og du styrker dermed det rummelige arbejdsmarked og din virksomheds CSR- Profil.


CSR står for - Corporate Social Responsibility.


Vi har i de seneste år haft stor succes med vores kurser og afklaringsforløb til fleksjobbere og kontanthjælpsmodtagere.

Du kan bl.a. se en video om Topvirk, og hvordan vi sikrer denne succes for fleksjobbere fra - Se videoen fra "metodevejviseren.dk" her!


Topvirk, en dynamisk og samfundsøkonomisk bæredygtig virksomhed - Læs vores korte evaluering her [...]

Du er også velkommen til at læse hele "Midtvejsevalueringen af Topvirk" her!


Du kan læse meget mere om vores forskellige afdelinger her.


Har du spørgsmål, eller ønsker mere viden om hvad vi tilbyder, så kontakt os gerne.