På Rette Vej i Job

PROJEKTFORLØB

PÅ RETTE VEJ I JOB

Projektforløb - "På rette vej i job"


- Projektet er afsluttet -


Et projektforløb hvor du gennem din egen indsats,individuel instruktion og vejledning opnår en personlig afklaring samtfinder svar på, hvordan du gerne vil udvikle dig og din vej tilbage på arbejdsmarkedet.


Hvad er ”På rette vej – i job”?

Projektforløbet er et op til 15 ugers forløb med det mål, sammen med dig, at finde den rette vej tilbage i job.

Du bør opfatte din deltagelse i forløbet som et job. Jobbet består i, at du deltager aktivt i alle aktiviteter i forløbet, samt at du deltager aktivt i de individuelle aktiviteter, der er målrettet dine ønsker.

I forløbet deltager du i regelmæssige individuelle udviklingssamtaler. Du får støtte til at beskrive dine mål, både personlige og arbejdsmæssige, og du udvikler metoder til at nå dine mål.

I det fælles arbejde beskæftiger vi os med forskellige emner. Det kan være om kommunikation med kolleger og chefer, IT, økonomi, hvad sker der i samfundet og jobsøgning osv.

Endvidere vil vi arbejde med minvurdering.dk


Hvad er dit udbytte?

Dit udbytte vil være:

 • At vi i samarbejde og fællesskab finder din korteste vej tilbage til et arbejde
 • At vi samarbejder om at finde en praktikplads, du finder interessant
 • At vi sammen får opfyldt dine ønsker i forhold til dine muligheder


Hvad skal du byde ind med?

 • Det er vigtigt, at du er motiveret for at arbejde hen mod at få et job
 • Du skal være indstillet på at gøre en aktiv indsats og måske gennemføre nogle forandringer
 • Det er målet, at du får beskrevet dine ønsker til livet og dit arbejdsliv, og at du udvikler færdigheder, du kan bruge på en arbejdsplads
 • At du skal være positiv overfor at komme i en virksomhedspraktik, der passer godt til dig


HUSK, det er DIG der er fokus på hos Topvirk.

Målgruppe

Alle der er tilmeldt som kontanthjælpsmodtager ved Jobcentret.


Mål

At du efter endt praktik overgår i et job, samt at du gennem deltagelse i forløbet opnår en personlig afklaring og finder svar på,

hvordan du gerne vil udvikle dig i dit liv og i dit nye job.

Hvis det af en eller anden årsag ikke lykkes at overgå i et job, vil du efter deltagelse i forløbet selv være i stand til at finde din vej tilbage på arbejdsmarkedet

og dermed et job.


Betingelser for deltagelse

Deltagelse i forløbet forudsætter, at Jobcentret har godkendt din tilmelding.

Efter tilmeldingen bliver du indkaldt til en samtale med Topvirk, hvor vi aftaler dit forløb.

Tilmeldingen til Topvirk sker fra Jobcentret.


Mødetider

Forløbet samt mødetider er individuelt aftalt med din sagsbehandler og Topvirk.

Forløbet har en varighed på op til 15 uger.


Inhold og emner

 • Introduktion til forløbet
 • Afstemning af gensidige forventninger til forløbet
 • Individuelle udviklings-/afklaringssamtaler efter behov
 • Dagligdagens rutiner / personlig fremtræden - hverdagsmestring
 • Afdækning og nedbrydning af personlige barrierer
 • Fokus på arbejdsidentitet
 • IT - herunder: E-boks, Nem-ID, Borgerservice m.v.
 • Kommunikation og jobsøgning
 • Job- og uddannelsesvejledning samt jobsøgning
 • Samfundsforståelse - dagens nyheder
 • Sundhed, kost og motion
 • Virksomhedsrelateret indsats - formål med virksomhedspraktik og praktiklængde aftales mellem borger, sagsbehandler og Topvirk


Metode og struktur

Forløbet er individuelt tilrettelagt, så det passer de ønsker, du sammen med sagsbehandler og Topvirk har udpeget.

I forløbet vil der forekomme instruktion og undervisning til underbygning af de emner, du skal arbejde med,

desuden vil der blive gennemført individuelle, regelmæssige udviklingssamtaler og vejledning.

Endelig indeholder forløbet selvstændigt arbejde med jobsøgning.


Praktiske oplysninger

Du kan få svar på spørgsmål og forklaring på, hvordan du søger en plads på forløbet ved at ringe til Topvirk.


Sted

Projektforløbet foregår hos Topvirk.