Fra Udsat Til Ansat

PROJEKTFORLØB

FRA UDSAT TIL ANSAT

Projektforløb - "Fra udsat til ansat"


- Projektet er afsluttet -


Hvad er ”Fra udsat til ansat – virkeligheden tæller”?

Forløbet varer op til 40 uger.

Det er tilpasset dig, som er eller har været sygemeldt pga. stress eller depression, til dig som er psykisk sårbar eller har en psykisk diagnose, og som er blevet arbejdsledig.

Forløbets formål er, at vi sammen og i dit tempo arbejder os hen imod, at du kan vende tilbage til arbejdsmarkedet – på nogle vilkår, der er tilpasset dine ønsker og din formåen.


Hvad er dit udbytte?

Vi vil sammen arbejde på at opbygge din selvtillid og dine evner til at mestre forskellige situationer.

Målet er, at du hen mod slutningen af forløbet kommer i virksomhedspraktik med efterfølgende job.


Hvad skal du byde ind med?

For at det lykkes, er det vigtigt, at du er motiveret for at deltage i projektet.

Det er vigtigt, at du er motiveret for at arbejde sammen med Topvirks underviser og for at arbejde med i de fælles aktiviteter.

Det er også vigtigt, at du er motiveret for at arbejde aktivt hen mod at komme i virksomhedspraktik og job.


Målgruppe

Du er over 20 år. Du er eller har været sygdomsmeldt på grund af stress eller depression. Du er psykisk sårbar og / eller har en psykisk diagnose.

Du må ikke have et misbrug. Du er blevet arbejdsledig.


Metode

Forløbet er individuelt tilrettelagt, så det passer til de ønsker, du sammen med din sagsbehandler og Topvirk har formuleret.


I forløbet vil der være individuelle udviklingssamtaler og vejledning. Der vil være instruktion og undervisning på holdet og i mindre grupper. Endelig indeholder forløbet selvstændigt arbejde og jobsøgning, under rådgivning og vejledning.


Mødetider

Mødetider aftaler du med din sagsbehandler og Topvirk, mellem 10-25 timer om ugen. Du må påregne, at visse aktiviteter foregår som hjemmeopgaver. Hvis du har behov for en gradvis, rolig opstart, kan du indlede forløbet med et lavere ugentlig timetal.


Hver onsdag kl. 09.00 er der mødepligt til et fællesmøde for alle deltagere på holdet – dette gælder også dem der er i virksomhedspraktik.

Inhold og emner

Der arbejdes med:


 • Individuelle udviklingssamtaler med underviser – bearbejdning af barrierer, afklaring af ressourcer, arbejde mod nye mål og ønsker, både personligt og erhvervsmæssigt, arbejde med at skabe fokus på et positivt liv og arbejdsliv, afklaring af muligheder og aftaler om fremtidige aktiviteter
 • Kommunikation – Hvordan meddeler vi os til hinanden, privat og på job
 • Samfund: ”Hvad sker der i Danmark”? – Har det betydning for os? Hvordan påvirker det vores liv?
 • ”Hvad sker der i vores by”? Har det betydning for os? Hvordan påvirker det vores liv?
 • Hvilke virksomhedstyper har vi i kommunen og i Nordjylland, og hvilke er interessante for os?
 • Økonomi: I Danmark og for den enkelte
 • Job- og uddannelsesvejledning
 • Holdets egne iværksatte sociale og kulturelle aktiviteter
 • Holdets egne iværksatte aktiviteter inden for sundhed, kost og motion
 • Jobprøvning i Topvirks forskellige værksteder, lagerhotel eller administration eller ved en anden virksomhed


Grundantagelser

I hele forløbet arbejdes der ud fra disse grundantagelser:


 • Arbejdet er en naturlig del af den personlige og faglige udvikling
 • Mestringsstrategier i forbindelse med den måde, vi oplever, forstår og handler på, kan være mere eller mindre hensigtsmæssige
 • Det at være i en gruppe kan minimere skam, tilbagetrækning og angst
 • Tillid til kroppens ressourcer og handlemuligheder er grundlæggende for selvtillid og deltagelse i sociale aktiviteter


Praktiske oplysninger:

Henvisning til deltagelse i forløbet skal ske gennem Jobcentret, der foretager tilmelding til forløbet. Projektet modtager støtte fra EU, "Den Europæiske Socialfond".